Logo
0 ks
za 0,00 Kč
Nákupní košík je prázdný
Potřebujete poradit? Neváhejte nás kontaktovat.
  1. Úvod
  2. Obchodní podmínky
OBCHODNÍ PODMÍNKY

OBCHODNÍ PODMÍNKY

Provozovatel: 
Renata Vavříková 
Dolní Žandov 155 
354 93 Dolní Žandov 
IČO: 74731556 

PLÁTCE DPH

DIČ: CZ7659191826

Kontakt: 
E-mail: resaro155@email.cz

Telefonní číslo: 721867030

Adresa pro doručování elektronické pošty: resaro155@email.cz

 

VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ
1. Veškeré objednávky jsou považovány za závazné.  Zákazník odesláním objednávky potvrzuje, že souhlasí s pravidly obchodu, s možnostmi platby, dodacími podmínkami, reklamačním řádem a seznámil se s ustanovením o ochraně osobních údajů. Vztahy mezi kupujícím a prodávajícím se řídí těmito obchodními podmínkami, které jsou zároveň pro obě strany závazné.

2. Žádáme Vás, abyste ve svém zájmu uváděli přesné a pravdivé údaje do objednávkového formuláře. Každá objednávka je po odeslání potvrzena e-mailovou zprávou, ve které máte poslední možnost zkontrolovat správnost vyplněných údajů. Pokud je v objednávce z nějakého důvodu chyba, neprodleně nás kontaktujte.

3. Pokud dojde mezi vyřízením a odesláním objednávky ke změně cen, platí vždy ceny uvedené v již uskutečněné objednávce.

4. Prodejce si vyhrazuje právo zákazníka telefonicky kontaktovat pro ověření nebo upřesnění objednávky, pokud např. jde o vyšší hodnotu objednávky, nějaké chybějící či nepřesné údaje atd.


OBJEDNÁNÍ ZBOŽÍ
E-shop SKVĚLÁ MÓDA Vám nabízí možnost pohodlného nákupu přímo z Vašeho domova, kde můžete nakupovat 24 hodin denně. Objednávat můžete jednoduše a pohodlně pomocí virtuálního nákupního košíku.

POTVRZENÍ OBJEDNÁVKY
Potvrzení objednávky Vám zašleme e-mailem nejpozději do 24 hodin.

STORNO OBJEDNÁVKY
Každá potvrzená objednávka je ze strany zákazníka závazná dle našich obchodních podmínek .

PLATBA A DODÁNÍ ZBOŽÍ - platí pro nakupující z ČR :
a) Platba předem bankovním převodem :

Pokud si zvolíte tento způsob platby můžete Vaši platbu za zboží poukázat na náš účet třemi způsoby.

1. bankovním převodem z Vašeho účtu

2. složením peněz v hotovosti na kterékoliv pobočce naší banky přímo na náš účet

3. odesláním finanční částky poštovní poukázkou typu A z kterékoliv pošty v ČR

Bankovní spojení :
číslo účtu: 227045561/0300 - ČSOB - poštovní spořitelna.

b) Dobírkou :
Zboží zaplatíte doručovací službě při jeho převzetí.

Do zahraničí neposílám. 

DODACÍ PODMÍNKY:

1.

Pro ČR:
Místem dodání zboží je adresa uvedená kupujícím v objednávce zboží (není-li uvedeno v poznámce jinak). Zásilky jsou odesílány prostřednictvím České pošty.

Česká pošta – doporučený balík  = 91,- Kč (uložení na poště po dobu 14 dnů v případě Vašeho nezastižení při doručování, nepřijde Vám SMS ani kód pro převzetí)

Česká pošta - balík na poštu = 99,- Kč (uložení na poště po dobu 7 dnů, SMS o uložení zásilky, kód pro převzetí).

Upozornění: Pokud chcete ušetřit na poštovném, zvažte odeslání jako balík do Balíkovny. Je to v podstatě to samé jako balík na poštu, navíc je odeslání přes Balíkovnu o polovinu levnější. Balíkovny jsou jak na poštách, tak v místech mimo ně.

Česká pošta - balík do ruky = 119,- Kč (uložení na poště po dobu 7 dnů v případě Vašeho nezastižení při doručování, SMS, kód pro převzetí)

Dobírka + 68,- Kč.

Česká pošta - Balíkovna = 65,- Kč (uložení v Balíkovně po dobu 7 dnů, v případě AlzaBoxů pouze 2 dny, SMS s kódem pro vyzvednutí)

Dobírka u Balíkovny + 19,- Kč.

 

2. Zboží na dobírku odesíláme bez zbytečného odkladu, nejpozději do tří pracovních dnů od učinění objednávky. V případě platby předem na účet až po obdržení platby. Délka dodání závisí na tom, jaký druh zásilky si vyberete při objednání.


3. Ke každé dodávce zboží bude přiložen daňový doklad, který slouží současně jako dodací a záruční list.

4. V  případě nevyzvednutí zásilky odeslané na dobírku dojde z Vaší strany k porušení kupní smlouvy a bude požadováno uhrazení námi zbytečně vynaložených nákladů na poštovné. Více Vám na dobírku nebude nic odesláno.

REKLAMAČNÍ ŘÁD:

Odstoupení od smlouvy – vrácení zboží do 14 dnů od převzetí:

Kupující může odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží nebo poslední části dodávky, a to bez ohledu na způsob převzetí zboží či provedení platby. Uvedená lhůta je určena k tomu, aby se kupující v přiměřeném rozsahu seznámil s povahou, vlastnostmi a funkčností zboží. 

Kupující je oprávněn od smlouvy odstoupit i kdykoliv před dodáním zboží.

Odstoupení od smlouvy kupující prodávajícímu zašle nebo předá ve 14 denní lhůtě. Kupující nemusí uvádět důvod, pro který od smlouvy odstupuje. Pro usnadnění komunikace je vhodné v odstoupení uvést datum nákupu či číslo smlouvy/prodejního dokladu, bankovní spojení a zvolený způsob vrácení zboží.

Prodávající je povinen kupujícímu vrátit částku plně odpovídající ceně zboží a zaplaceným nákladům na jeho dodání do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, a to stejným způsobem, jakým platbu od kupujícího přijal. Kvůli tomu, že nemám povinnost být zapojena do EET a nepřijímám platby v hotovosti, pouze na účet, bude zákazníkovi vrácena částka taktéž na účet. Složenkou na adresu peníze nezasílám. Nabízí-li prodejce v rámci určitého způsobu dodání zboží několik možností, je povinen kupujícímu nahradit nejlevnější z nich. Nejpozději ve stejné lhůtě je kupující povinen prodávajícímu zaslat nebo předat zakoupené zboží. Zboží by mělo být vráceno prodávajícímu (ne na dobírku) kompletní, nejlépe v původním obalu, nesmí jevit známky opotřebení či poškození. Náklady vrácení zboží nese kupující.

Je-li vrácené zboží poškozeno porušením povinností kupujícího, je prodávající oprávněn vůči kupujícímu uplatnit nárok na náhradu snížení hodnoty zboží a započíst jej na vracenou částku.

Právo na odstoupení od smlouvy nelze uplatnit u smluv na dodání digitálního obsahu, nebyl-li dodán na hmotném nosiči, či u smluv o poskytování služeb, v obou případech za podmínky, že k plnění došlo s předchozím výslovným souhlasem kupujícího před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy; dále u smluv na dodávku služeb nebo zboží (vč. alkoholických nápojů), jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli prodávajícího; u smluv na dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu a u smluv na zboží, které podléhá rychlé zkáze, u zboží, které bylo nenávratně smíseno s jiným zbožím, nebo vyňato z uzavřeného obalu a z hygienických důvodů je nelze vrátit; u dodávky zvukových či obrazových nahrávek nebo počítačových programů, porušil-li kupující jejich původní obal; u dodávky novin, časopisů nebo jiných periodik; u smluv o ubytování, dopravě, stravování nebo využití volného času poskytovaných v určeném termínu nebo u smluv uzavíraných na základě veřejné dražby podle zákona upravujícího veřejné dražby.

Odkaz na vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy, který můžete použít naleznete na http://www.businessinfo.cz/app/content/files/dokumenty/Vzorovy-formular-pro-odstoupeni-od-smlouvy_MPO.pdf .

Zboží nezasílejte na dobírku. Takto odeslaný balíček nepřevezmu.

POSTUP PŘI VRACENÍ ZBOŽÍ VE LHŮTĚ 14 DNŮ:
Informujte nás e-mailem.
Zboží zašlete prostřednictvím České pošty na naši adresu:  Renata Vavříková, Dolní Žandov 155, 354 93 Dolní Žandov. Zboží můžete odeslat také Balíkovnou. Adresa Balíkovny je 354 93 Dolní Žandov č. 273 (Balíkovna na poště),  e-mail: resaro155@email.cz, telefonní číslo 721867030.
Přiložte kopii daňového dokladu, na který prosím rovnou uveďte číslo účtu, kam mají být peníze po obdržení zboží vráceny.

2. Zákonná odpovědnost prodávajícího (za soulad dodaného zboží s kupní smlouvou a za vady, které se vyskytnou v záruční době)

Jakost při převzetí

Pokud má převzaté zboží nedostatky (např. nemá sjednané nebo oprávněně očekávané vlastnosti, nehodí se k obvyklému nebo sjednanému účelu, není kompletní, neodpovídá jeho množství, míra, hmotnost, nebo jakost neodpovídá jiným zákonným, smluvním nebo i předsmluvním parametrům), jedná se o vady zboží, za které prodávající odpovídá. 

Kupující může u prodávajícího uplatnit nejpozději do dvou let od převzetí zboží podle svého požadavku nárok na bezplatné odstranění vady nebo na přiměřenou slevu z ceny; není-li to povaze vady neúměrné (zejména nelze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu), lze uplatnit požadavek na dodání nové věci bez vad nebo nové součásti bez vad, týká-li se vada pouze této součásti.

Není-li oprava nebo výměna zboží možná, na základě odstoupení od smlouvy může kupující požadovat vrácení kupní ceny v plné výši. 

Během šesti měsíců od převzetí zboží se předpokládá, že vada zboží existovala již při převzetí zboží. 

Prodávající není povinen nároku kupujícího vyhovět, pokud prokáže, že kupující před převzetím o vadě zboží věděl nebo ji sám způsobil.

U použitého zboží prodávající neodpovídá za vady odpovídající míře dosavadního používání nebo opotřebení. U věcí prodávaných za nižší cenu prodávající neodpovídá za vadu, pro kterou byla nižší cena sjednána. Místo práva na výměnu má kupující v těchto případech právo na přiměřenou slevu.

Zákonná práva z vad

Prodávající odpovídá za vady vzniklé po převzetí zboží v 24 měsíční záruční době nebo v době použitelnosti uvedené v reklamě, na obalu zboží nebo v připojeném návodu. 

V této lhůtě může kupující uplatnit reklamaci a podle své volby požadovat u vady, která znamená podstatné porušení smlouvy (bez ohledu na to, jde-li o vadu odstranitelnou či neodstranitelnou):

• odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci;
• bezplatné odstranění vady opravou; 
• přiměřenou slevu z kupní ceny; nebo
• vrácení kupní ceny na základě odstoupení od smlouvy.

Podstatné je takové porušení smlouvy, o němž strana porušující smlouvu již při uzavření smlouvy věděla nebo musela vědět, že by druhá strana smlouvu neuzavřela, pokud by toto porušení předvídala. 

U vady, která znamená nepodstatné porušení smlouvy (bez ohledu na to, jde-li o vadu odstranitelnou či neodstranitelnou), má kupující nárok na odstranění vady anebo přiměřenou slevu z kupní ceny. 

Vyskytla-li se odstranitelná vada po opravě opakovaně (třetí reklamace pro stejnou závadu nebo čtvrtá pro odlišné závady) nebo má zboží větší počet vad (nejméně tři vady současně), může kupující uplatnit právo na slevu z kupní ceny, výměnu zboží nebo odstoupit od smlouvy.

Prodávající neodpovídá za vady vzniklé v důsledku běžného opotřebení nebo nedodržení návodu k použití.


Mezi nejčastější špatnou manipulaci se zbožím je praní, žehlení a nošení uvedené jinak než na štítku zejména pak praní bot v pračce!
Vyskytne-li se na zboží závada, kontaktujte mě e-mailem za účelem dohodnutí dalšího postupu. Prodávající se zavazuje vyřídit reklamaci v co nejkratší době, nejdéle však do 30-ti dnů. Pokud tato lhůta nebude dodržena, má kupující nárok požadovat zpět kupní cenu v plné výši.
Zboží, které zasíláte k reklamaci musí být zbaveno všech nečistot. Mokré, zapáchající nebo plesnivé zboží nepatří do reklamačního řízení. Takové zboží je ihned vráceno zákazníkovi zpět!

Upozorňuji, že barevný odstín zboží na fotografiích se může trochu lišit vzhledem k barevnému nastavení Vašeho monitoru. Toto není důvod k reklamaci.


Zboží nezasílejte na dobírku. Takto odeslaný balíček nepřevezmu.

POSTUP PŘI REKLAMACI:
Informujte nás o reklamaci e-mailem.
Zboží zašlete prostřednictvím České pošty na naši adresu:  Renata Vavříková, Dolní Žandov 155, 354 93 Dolní Žandov. Zboží můžete odeslat také Balíkovnou. Adresa Balíkovny je 354 93 Dolní Žandov č. 273 (Balíkovna na poště),  e-mail: resaro155@email.cz, telefonní číslo 721867030.
Do zásilky uveďte důvod reklamace a přiložte kopii daňového dokladu.

 

3. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Prodávající zpracovává osobní údaje kupujícího. Více informací k takovému zpracování najdete zde : https://990288458.eshop-rychle.cz/renka-obchod-/7-Ochrana-osobnich-udaju-GDPR .

 

4. Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů

V případě, že dojde mezi námi a spotřebitelem ke vzniku spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je

Česká obchodní inspekce
Ústřední inspektorát – oddělení ADR
Štěpánská 15
120 00 Praha 2

Email: adr@coi.cz
Web: adr.coi.cz “

Podání návrhu i následná účast při mimosoudním řešení sporu je pro spotřebitele zdarma, přičemž veškeré případné náklady vzniklé v souvislosti s mimosoudním řešením sporu nese každá strana samostatně. Pro spotřebitele je volba mimosoudního řešení sporu dobrovolná.

Mimosoudní řešení sporu se řídí § 20d a násl. zák. č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele. Návrh na zahájení mimosoudního řízení musí obsahovat náležitosti dle § 20n zák. o ochraně spotřebitele. Návrh na mimosoudní řešení sporu lze podat nejpozději do 1 roku ode dne, kdy spotřebitel poprvé u prodávajícího uplatnil nárok, který je předmětem sporu.

Doručením takového návrhu (s předepsaným obsahem) je mimosoudní řešení spotřebitelského sporu zahájeno. ČOI následně o tomto faktu vyrozumí obě strany.

Od momentu vyrozumění je prodávající povinen ve lhůtě 15 pracovních dnů poskytnout ČOI vyjádření ke skutečnostem uvedeným v návrhu. Na základě podkladů pak ČOI posoudí celý spor a připraví nezávislý a nezávazný posudek, který oběma stranám předloží. Na jeho základě by mělo dojít k dohodě. ČOI tak nebude ve sporu rozhodovat – cílem celého procesu je právě uzavření společné dohody stran sporu.

Spotřebitelé, kteří mají bydliště v jiném členském státě EU, v Norsku nebo na Islandu, jsou oprávněni podat návrh k mimosoudnímu řešení svého sporu s prodávajícím prostřednictvím Evropského spotřebitelského centra v zemi jejich bydliště; seznam příslušných spotřebitelských center je dostupný na stránkách Evropské Komise pod http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Možnost podání návrhu na mimosoudní řešení sporu s prodávajícím se vztahuje výhradně na spory vyplývající z kupní smlouvy uzavřené mezi prodávajícím a spotřebitelem.